Twins Idee VZW

"Zorg op maat"

Asinotherapie

Bij asinotherapie gaan we de ezel inschakelen als middel om een bepaald doel te bereiken bij mensen met een ondersteuningsnood. Binnen de werking van asinotherapie worden activiteiten met en rondom de ezels ingezet met als uitgangspunt de bezoeker/ client een bepaald doel te laten behalen en of meer inzicht te geven op emotioneel, cognitief en sociaal vlak … .

Dat kan op allerlei manieren. Eenvoudig, zoals bij het verzorgen, borstelen, wandelen, voederen en knuffelen van dieren waardoor iemand zinvol en op een aangename manier bezig is, of wat ingewikkelder waarbij het dier een actieve rol heeft in een therapeutische benadering.

Dit alles om de levenskwaliteit te verbeteren.

Binnen het ergotherapeutisch handelen kan de ezel prima ingezet worden om een sterke meerwaarde te zijn omwille van zijn typische eigenheid. Ezels zijn aanhankelijk rustige en erg sociale dieren. Ze voelen veel aan en houden rekening met ander dieren uit de groep en met de mensen om zich heen. 

In een therapiesessie heeft de ezel een actieve en prikkelende rol.