Twins Idee VZW

"Zorg op maat"

Zorg op maat

Zorg op maat betekent dat we de cliënt centraal stellen. We gaan op zoek naar aangepaste begeleiding en zorg op maat. Dit kan onder andere aangeboden worden bij ASS, ADHD, gedrags-en emotionele problemen. Ook personen die door omstandigheden even in de knoop zitten met zichzelf of uit evenwicht gebracht zijn door factoren van buitenaf kunnen hier tot rust komen. Ze krijgen een time-out en worden via contact met dieren, natuur en door zelfreflectie begeleid in hun situatie.

Meer info

Afhankelijk van de persoon werken we met dieren als ondersteunende factor in een begeleidingsproces. Zowel ezels, paarden of allebei.

De sessies kunnen bestaan uit de uitvoering van verschillende oefeningen, op maat van elke cliënt. Sommige personen kunnen in zit- of lighouding op de ezels voortbewegen en oefeningen doen, anderen kunnen met diverse materialen de ezels aanraken, verzorgen, … . 

Zo ontwikkelen ze allerlei vaardigheden o.a. grove en fijne motoriek, oog-handcoördinatie, lichaamshouding, kleur,- aantallen,- vorm- en symboolherkenning, enz. Dit gebeurt allemaal in een veilige en zorgzame omgeving, waarbij de persoon en de ezel centraal staan.

We overleggen met ouders of begeleiders over de individuele doelen. Indien mogelijk neemt de cliënt deel aan de verzorging van de ezels, onderhoud van stal en weide, trainen van de dieren, klusjes opknappen, … . 

Op die manier leren ze hoe ze voor de ezels kunnen zorgen, wat hun zelfvertrouwen positief beïnvloedt. Elke sessie helpt hen sterker worden en hun gevoel van eigenwaarde verbeteren.

Na elke sessie reflecteren we samen wat er goed is gegaan en wat nog een beetje moeilijker was. We noteren dit en zo bouwen we elke sessie verder op de vaardigheden die al verworven zijn.